ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ

Το Μουσείο Βορρέ είναι το όραμα του Ίωνα Βορρέ. Το Μουσείο, που είναι αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική τέχνη και τη λαϊκή παράδοση, είναι με προεδρικό διάταγμα του 1983 κοινωφελές ίδρυμα (ΦΕΚ 406, 14.07.1983) και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σκοπός του είναι η προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη δημιουργία υποδομών και μόνιμων συλλογών, την παρουσίαση εκθέσεων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τον σχεδιασμό εκδόσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δρώμενων, ομιλιών κ.α.

 

 Το Μουσείο Βορρέ βρίσκεται στην Παιανία σε μια έκταση που καλύπτει περίπου 11 στρέμματα και στεγάζεται σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ. που περιβάλλεται από εκτενείς αυλές και κήπους. Διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζει για τη λειτουργία, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και διάθεση των πόρων του και είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος.